Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984  |  Blagajna: (011) 24 18 524

U CARA TROJANA KOZJE UŠI

U CARA  TROJANA KOZJE UŠI

 

Narodna priča koju je zapisao Vuk Karadžić, poslužila je kjao podloga za jednu bravuroznu glumačku igru. U predstavi ni car Trojan ni kozje uši nisu stvarni, već sazdani od mnoštva davno zaboravljenih i iz upotrebe izbačenih predmeta. Na originalan način su oživljene stvari  iz svakodnevnog života naših predaka (korpa, ćup, tikve, hajduci, starinski peškir, drvene viljuške itd.), lutke se kreiraju na sceni, pred  očima dece i ostaju da žive u dečjoj mašti još dugo....dugo....