Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984  |  Blagajna: (011) 24 18 524

DEČIJA SCENA

preuzmi repertoarREPERTOAR DEČIJE SCENE
ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE

SUBOTA
16. septembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
17. septembar

12:00h

17:00h

SUBOTA
23. septembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
24. septembar

SUBOTA
30. septembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524

VEČERNJA SCENA

REPERTOAR VEČERNJE SCENE
ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524